dimecres, de gener 25, 2006

SABER LLEGIR

OMPLIM DE CONTINGUT LA CASA ARENAS

NOSALTRES, artistes de Mataró i de la seva zona d’influença, estem convençuts de que la posta en marxa del “Centre d’Art Germans Arenas” ha de servir perquè la ciutat recuperi el seu lloc en el món de l’Art del nostre país i alhora perquè els seus artistes siguin en ell, coneguts i reconeguts.
Creiem però que no n’hi ha prou amb que el Centre d’Art Germans Arenas mantingui una programació d’exposicions i activitats complementaries atractives i d’alt nivell. Cal també de que disposi d’un fons artístic i documental suficientment representatiu i de qualitat, que permeti aquest coneixement i reconeixement dels artistes locals, tant en l’àmbit de la pròpia ciutat com fora d’ella, mitjançant la realització de mostres itinerants o d’intercanvi, recollint així l’esperit artístic i mataroní del llegat Arenas.
Coneixedors de la inexistència de cap col·lecció pública que aplegant obra d’artistes mataronins pugui realitzar aquesta funció, els artistes que hem demostrat abastament la nostra generositat col·laborant amb tot tipus de mostres de caire social, no volem ser menys generosos amb la nostra ciutat i per tant
Ens COMPROMETEM a CEDIR una OBRA SIGNIFICATIVA de la nostra creació per a tal de formar el FONS D’ART del Centre d’Art Germans Arenas , obra que es mantindrà en ell sempre que la mateixa sigui utilitzada a fi de be. Aquesta obra podrà ser bescanviada per una altra, igualment significativa, quan l’artista consideri que la mateixa ja no el representa, degut a la seva evolució.
Igualment ens comprometem a lliurar un DOSSIER CURRICULAR , el més documentat possible, per a ser dipositat en l’arxiu del Centre, facilitant la seva consulta per aquells estudiosos de l’art local.
En contrapartida DEMANEM que els artistes del fons HAN DE DISPOSAR de REPRESENTANTS en l’òrgan de direcció del Centre,- sigui quin sigui l’escollit -, per a tal de vetllar per l’acompliment de les intencions de la cessió.
Que l’Ajuntament de Mataró es COMPROMETI que a partir del proper Pressupost Municipal existirà UNA PARTIDA destinada a L’ADQUISICIÓ D’OBRES D’ART per a tal de potenciar aquest Fons d’Art

HO SIGNEMAquest és el document de compromís de cessió ( els subrallats son meus) que varen signar tots i cadascun dels artistes mataronins disposats a participar en el Fons d’Art del centre d’Art Germans Arenas ( ara amb l’afegitó de Clavell per evitar l’acròstic de CAGA ). Tot el document età en funció, raó i significat de dues idees que es conjuguen de manera simètrica. Fons d’Art i centre d’Art Germans Arenas.

Per això em sobten molt les declaracions del regidor de Jaume Graupera, acceptant el Fons d’Art però desvinculant-lo de la Casa Arenas. Que no sap llegir?. O és que mai ha tingut curiositat per el document?.

El Fons d’Art respon a una mancança pública, però s’estructura en fonament a un equipament. Fa deu mesos que el regidor va tenir constància de la iniciativa. Fins el moment mai ha mogut fitxa, ha convocat a una reunió o ha fet cap proposta. Contestar, en una fugida endavant, sense concretar res, és fugir d’estudi una vegada més , davant d’un tema que el supera i que incomoda, i molt, a ell i als que maneguen els fils del PMC.

El Fons d’Art és una proposta difícil de rebutjar, - així ho considera tothom, i ningú , ni pública ni privadament, ha dit el contrari -, que te perfectament cabuda en el nou Centre d’Art , amb un pla d’usos molt dolent, en el que en cap moment el poder (PMC) ha tingut a be dirigir-se al poble pla ( artistes) per fer conjuntament el camí.

Sort que quan dos volen una cosa ( artistes i alcaldia) és difícil que un altreaconsegueixi impedir-ho. I menys quan no es té cap raó per enfrontar parers, cas ara i aquí, del Patronat Municipal de Cultura.