dijous, de març 16, 2006

LA CULTURA :VALOR SOCIAL I VALOR ECONÒMIC

Aquest és el títol de l’article que la Ministra de Cultura Carmen Calvo publica en l’anuari “El País 2006” recentment aparegut. Un magnífic article que reflexiona sobre aquests dos móns, en essència contradictoris , però que en bona manera van lligats, com ho pugui ser el de la cultura pròpiament dita i l’econòmic que la mateixa comporta.

La cultura com a valor social, obligació de l’administració per el seu paper de be fonamental per el desenvolupament de la persona , imprescindible alhora per a la cohesió i la convivència en una societat democràtica i lliure.
Però cal recolzar el seu valor econòmic tan en el que pertoca a l’anomenada indústria cultural , com en aquest nou aspecte de l’oci cultural, com en el paper de la professionalització dels seus protagonistes creadors.
Per això la mateixa ministra emfatitza en l’slogan “una societat val el que valen les seves idees”, per acabar “..volem disposar d’un escenari propi per a la creació plural i diversa , que protegeixi al creador econòmica i socialment , que estimuli el desenvolupament de potents indústries culturals de les que puguin aprofitar-se legítimament els ciutadans i en el que , sense identificar el producte cultural com una simple mercaderia , es faci palpable el seu important valor econòmic”.

Vagi això al vol de les discussions que està generant el concepte que llençà Perecoll en l’entrevista pública a l’Ateneu , defensant que vist el vist , potser millor l’art a l’IMPEM que no pas a Cultura. El que semblava una boutade , no ho és tant. És obvi que l’Art i els artistes han de pertànyer a Cultura , però ho és també que en la transversalitat , i en aquest repetit concepte de sinèrgies , bo seria una actitud global. I més quan el PMC passa per les seves hores més baixes , amb revoltes exteriors , i també interiors, degudes massa vegades a no entendre per part dels que manen, que és exactament el que tenen entre mans.

I valgui repetir l’acudit. La cultura (PMC) va començar a Mataró en democràcia en un mercat (Can Xammar) , va seguir a La Presó i actualment està a Beneficència. Que algú la salvi d’una vegada i per totes.