dilluns, de març 07, 2011

PROGRAMA ELECTORAL
No fa pas gaire que estant amb un amic varem coincidir amb dos pesos pesants del PSC local que ens varen convidar a col•laborar en el programa electoral en el que pertoca al tema cultura. El cert és que els dos ens varen posar a riure i quasi a l’uníson varem respondre: “ Si jael teniu fet. Teniu el de les anteriors eleccions que era magnífic i del que no s’ha acomplert quasi res”.
El cert és que és així. El discurs de Baron, fa quatre anys al Monumental davant del més granat de la cultura mataronina va ser magnífic. La llàstima és que no s’ha dut a terme en res i que ara eliminant el tema infraestructures , d’impossible compliment degut a la crisi , la resta es pot posar en funcionament amb desig i sense una important despesa.

Però fa ben poc un altra amic em retopava que jo molt piular però que no acabava de fer propostes concretes. Per això avui, aprofitant el descans degut a la festa capitalina , vagin uns apunts d’actuació en el camp artístic que és el que un més menys que més domina. Unes propostes posades a disposició d’aquell que les cregui adients i vulgui afegir-les allà on cregui escaient. Propostes a grans trets que potser caldria valorar.

FORMACIÓ.-

Element clau. Davant de la impossibilitat d’una escola en la sempre somiada línia de la d’Arts i Oficis , cal potenciar el que tenim i seguir la tesi general d’externalitzar allò del que no disposem.
Per tant cal recolzar i reforçar el paper del Taller de Gravat , de reconegut prestigi per arreu. Potenciar-lo fins el màxim amb tota mena d’ajuts i convertir-lo en element viu i actiu en la ciutat. Com a mínim ha de ser equiparable a l’Aula de Teatre. Pot i ha de ser un element difusor per arreu de la cultura plàstica mataronina.
En altres camps s’ha d’apostar per beques definides en raó de valoracions d’interès. Beques que han d’estar a l’abast de tothom, professionals i afeccionats. Beques diverses , eclèctiques i de qualitat.

Aquesta formació haurà de revertir a la ciutat en forma d’elements per a ús de la mateixa. Cartells, obres per lliurar com obsequi a convidats il•lustres ...

CREACIÓ.-

L’aposta per la creació s’ha de realitzar essencialment en la disponibilitat d’espais, estris , material o semblants que estiguin a l’abast de tot tipus de creadors.

Cal trencar el conveni de Can Xalant i que aquest espai reverteixi a la ciutat com havia estat concebut en els seus inicis . Amb espais creatius assequibles a tothom , amb selecció de mèrits, no en raó de la tendència com ara i sí en raó del projecte personal de l’aspirant.
Cal cercar altres indrets parells per el mateix fi i adequar-los convenientment. No fa falta projectes faraònics con la Nau Minguell i sí actuacions simples i d’eficàcia provada , com l’adecentament de naus industrials abandonades, que amb poca despesa acostuma a ser enormement útil.

Els artistes han de respondre a l’actuació municipal no tan sols amb la quota econòmica , que ha de ser el més reduïda possible, ans també amb la participació en el col•lectiu ciutadà generant treballs per a l’ús comú.

DISTRIBUCIÓ.-

Cal fer un replantejament total del camp expositiu a la ciutat , donant a cada espai una carat d’identitat.

Així Can Palauet s’ha de destinar a les grans exposicions. S’ha de potenciar el contacte amb els estaments oficials i amb altres productors d’exposicions importants per aconseguir que les millors puguin arribar a la ciutat.
Cada temporada s’ha de fer una exposició “ important” amb un artista local , ja sigui com a reconeixement per la seva carrera o per circumstància personal, especial o peculiar.

S’ha de reconvertir el concepte d’espai , recuperant la zona cedida a Can Xalant i recuperant també la llum del pati amb l’eliminació dels plafons finals de la sala, realitzant alhora un petit estudi de la possibilitat d’emprar els laterals com espai expositiu.
S’ha d’aconseguir que fer un Can Palauet sigui un honor, en especial per els artistes de casa,.

Can Serra.- S’ha de destinar a mostres de caire històric , formatiu o més estricatment museístiques.

Ca l’Arenas.- Cal girar com un mitjó els seu pla d’usos i dedicar-la essencialment a artistes locals tal i com era el desig de Jordi Arenas. No obstant serà bo completar l’oferta amb exposicions d’artistes forans de reconegut prestigi i qualitat.

En primer lloc s’ha de trencar amb la proposta d’un tema unitari, vista la seva inutilitat i apostar per la llibertat , l’eclecticisme i la qualitat.

La sala de la planta superior es dedicarà a les exposicions més importants. Podrà ser ocupat per una sola mostra o fer-ne divisió, actuació que podria ser alterna.
En el cas d’exposició única aquesta estarà dedicades a artistes reconeguts, mentre que en el cas d’espai partit, l’aposta serà per a nous creadors , recuperant el vell esperit del Museu de ser espai iniciàtic per a tota mena de creadors.

La planta baixa mantindrà el seu espai dedicat als germans Arenas , mentre que les sales petites seran destinades al Museu de Mataró que oferirà en elles mostres variades i diverses del seu fons artístic , amb exposicions de curta periodicitat.
La part de la galeria es dedicarà al fons d’art de la ciutat , composat de moment per les col•leccions municipals i als que s’intentarà afegir l’ideari de Fons d’art que es va proposar far uns anys i que va ser avortat per l’Ajuntament.

S’intentaria trobar acomoda al magatzem del Museu que es troba a la tercera planta en l’espai expositiu de Can Marfà.

Si així fos es dedicaria a quest espai a l’aspecte del Fons d’Art local, dedicant-se a l’art jove l’espai corresponent a la planta baixa.

Espai f.- Dedicat com ara a l’art jove i emergent.

En cas de que com es rumoreja aquest espai desapareix de l’òrbita municipal, caldria cercar un espai de característiques parelles.

Igualment seria convenient establir un circuit entre espais cívics o semblants per a artistes afeccionats o principiants.

Tot aquest àmbit expositiu estaria a mans de l’IMAC però sota la direcció directa del Museu de Mataró, direcció que hauria de ser recolzada per un consell assessor que dictaminaria projectes i programació a seguir.

Igualment s’intentarà col•laborar en el possible en les exposicions que els artistes mataronins realitzin fora de la ciutat.

Les mostres hauran de reduir al màxim els seus costos en elements superflus , reducció que també patiran els catàlegs , fora de puntuals excepcions.

AMAGATZEMATGE

S’Intentarà potenciar la col•lecció d’Art local , agrupant en una sola les diverses col•leccions del Municipi ( Col•lecció Municipal, del Museu de Mataró, de l’IMAC, del taller de Gravat. Fons Arenas, Col•lecció Ubach , etc... ) completant-la degudament amb l’aposta per la creació d’un nou Fons d’Art.

ASPECTES COMPLEMENTARIS

Serà decisió de cultura mitjançant la creació de la corresponent comissió tot allò que faci referència a temes artístics com per exemple cartells oficial, escultures públiques etc...


Vagin dons aquests apunts com elements de reflexió als que crec jo es podria treure força suc.