dimarts, de gener 10, 2012

ORGULL ARGENTONÍ

En començar a questes festes de Nadal, el Centre d’Estudis Argentonins presentava l’edició del “Recull Enciclopèdic d’Argentona” , realitzat per en Josep Lladó I Pascual, conegut poeta i home de la cultura de la vila.

Com s’explicitava en la nota efectuada en motiu de la seva presentació :

Aquest llibre està estructurat com qualsevol enciclopèdia temàtica. La definició d'enciclopèdia de l'Institut d'Estudis Catalans es: Obra en què és exposat el conjunt de les coneixences humanes o de les referents a una ciència, en articles separats, generalment disposats per ordre alfabètic. La definició és escaient si canviem "coneixences humanes o referents a una ciència" per Argentona, ja que l'obra recull alfabèticament gairebé tot el que té relació amb Argentona i que l'autor ha cregut imprescindible, tot i ser conscient que n'han quedat excloses moltes informacions que també mereixerien figurar-hi. Aquesta obra ha estat el fruit de 13 anys de treball, des que en Josep Lladó es va jubilar.El més singular és que segurament es tracta de la primera "Enciclopèdia" on Podreu trobar-hi registrats més de 130 personatges de totes les èpoques i algun centenar més en remissions diverses, i més de 200 entrades entre masies, entitats, fonts, folklore, premsa... El recull de les masies de la vila, així com el de les fonts, ha estat la tasca més fàcil i agradable de tot el recull.

A banda de la informació escrita, hi ha molta il·lustració. Així els personatges, les fonts, les masies disposen de la seva fotografia. En total són més de 500 pàgines i s'han editat 500 exemplars, dels quals molts ja estan encarregats. A banda de fer tasques de carrer, Lladó també ha passat moltes hores als arxius. Segons ell, ha fet d'historiador.

A partir d'ara aquesta serà la principal obra de referència sempre que calgui parlar d'Argentona i esperem que la seva lectura divulgui molts detalls de la nostra vila poc coneguts a vilatans i forasters. L'entitat argentonina del Centre d'Estudis Jaume Clavell creu que "aquesta serà la principal obra de referència sempre que calgui parlar d'Argentona i esperem que la seva lectura divulgui molts detalls de la nostra vila poc coneguts a vilatans i forasters".Dons bé, dintre d’aquests cent trenta personatges de totes les èpoques, el bon amic Josep Lladó ha cregut convenient que un hi tenia espai i no puc negar que em sento orgullós de formar part d’un recull que em situa entre els “personatges” d’Argentona , aquest poble en el que hi he viscut quaranta anys i amb el que segueixo tenint amples lligams familiars , amicals i culturals i del que em segueix-ho  sentint ciutadà . I ara encara més.