dimecres, de gener 29, 2020

RETORN AL VIDRE
La Destil·leria ha tingut la bona pensada d’afegir-se als actes commemoratius del centenari de la creació de les Cristalleries de Mataró, conegudes popularment com “el forn del vidre”, organitzant una mostra col·lectiva comissariada per Marta Durán, amb antecedents familiars en la mateixa, que de títol “Retorn al vidre” ha aplegat a als artistes: Albert Alís  ·  Laia Arnau  ·  Artigasplanas  ·  Glòria Badosa  ·  Josep M. Codina  ·  Rosa Codina-Esteve  ·  Marta Duran  ·  Albert Geronès  ·  Josep M. Gomis  ·  Ricard Jordà  ·  Sara León  ·  Catherine Lorton  ·  Eduard Novellas  ·  Miquel Ortega  ·  Laia Pla  ·  Joan Poch  ·  Marc Prat  ·  Jordi Prat Pons  ·  Jordi Santamaria  ·   Jaume Simon  ·  Mònica Vilert i als membres de l’escola taller de joieria: Txell Alemany Solé  ·  Carme Calafell  ·  Carme López  ·  Mireia Mas Terra  ·  Gemma Pallès Riera  ·   Ignasi Puy  ·  Carme Roher.
Tota col·lectiva és justament com el seu nom indica una mostra conformada per diversos autors amb més o menys varietat estilística o conceptual que expressen la seva particular visió plàstica al voltant del tema que els reuneix. La potència de la col·lectiva estarà en el nivell dels artistes , la seva implicació, i la fermesa del concepte que els ha d’unir.

En el cas que ens ocupa l’eteri del motiu  convida i permet una dispersió enorme de formes d’expressió que ha estat resolta amb diversitat per els seus protagonistes . Unes solucions , més adients o no, però realitzades en tots els participants amb un treball personal i reflexiu , el que és d’agrair, però amb uns diferències de nivell qualitatiu i conceptual certament importants que converteix el tot en una mostra interessant en l’anàlisi individual personal de cada autor però esfilagarsada en el col·lectiu ja que el global no acaba d’arrodonir la que pressuposo intencionalitat del projecte.Encara que no cal, en exposicions com aquesta, unes distincions específiques, si però que vull remarcar l’obra de Jaume Simón com la que més ha entès l’ideari de la proposta amb una exquisida realització visual que mostra el bon nivell actual del creador. Al seu costat, i sense sorpreses, els autors estan al seu nivell habitual que sens dubte és fet a remarcar.
Malgrat tot m’ha sorprès l’absència d’artistes del vidre en la mostra. A Mataró tenim a creadors com Eugenia Mugnani , dedicada de sempre a l’art vidrier, o a Esther Aliu que en temps va ser artista important del sector per el que la seva presència era quasi obligada o el cas de Lluís Roca Estrems, professional de l’art en vidre amb un important reconeixement internacional. Absències que pesen i més per que un creu que no son fruit de la selecció i sí del desconeixement , el que mostra el poc que sabem de l’art i els artistes que viuen en el nostre entorn més proper.

Mostra més valorable en l’aspecte individual que en el col·lectiu però que permet una agradable visita.


Retorn al  vidre
Del 25 de gener al 26 de febrer de 2020

Les fotografies han estat extretes de les xarxes socials.