dilluns, de maig 06, 2013

FIRA d’ART AL CARRER

Aquest passat dissabte de nou la Riera va acollir la Fira d’Art al Carrer, una manifestació artística que amb tots els seus prous i contres em sembla segueix essent una finestra prou vàlida per aquells que s’acosten per  primera vegada a l’art.

És evident que a tots ens agradaria un nivell qualitatiu més alt i especialment que al menys existís una franja mínima de qualitat ja que algun dels participants no assoleix uns mínims exigibles, però malgrat tot segueixo defensant la seva existència en aquest apropament a gent que mai de la vida traspassaria els llindars d’una galeria d’art per casolana que fos. A més és una oportunitat per a aquells artistes que troben dificultats en poder presentar al públic els seus treballs.
Per tot això no entenc de cap de les maneres el fet de que enguany s’hagi repetit el fet d’altres edicions, que no és altre que l’absència d’aquest bon gruix de creadors locals que estant en l’impasse de superar el nivell d’afeccionats , es queixen amargament de l’absència d’espais expositius.

No entenc aquesta vergonya artística , aquest fugir d’estudi , aquest donar-se de menys , de presentar la seva obra al mig d’artistes del seu nivell , per deixar-la a l’abast de molta més gent que no passaria mai per una de les seves exposicions “serioses”. I encara ho entenc menys quan aquest rebuig local , es en canvi compensat per la seva presència en fires de poblacions veïnes i de molt menys nivell.


Per això la meva felicitació a aquells a qui no els hi va caure els anells per presentar el seu fer , tenint un nivell molt superior, tant als que s’amaguen  com en relació als seus companys de parada . Una felicitació personificada en aquest cas en les imatges d'aquest post ( manllevades de l'Associació Sant Lluc) , en Mònica Vilert i Miquel Ortega, creadors amb el suficient nivell com per deixar passar per alt la fira i que en canvi l’entenen com el que és , una oportunitat per ensenyar el que fan i per que aquest sigui rebut per el públic.


 ART I APARADORS

Enguany la gent del Sant Lluc ha proposat als seus associats prendre part en aquest context generalitzat d’art al carrer que en certa manera promou la Fira , per fer-ne un recolzament presentant obres seves en un seguit de comerços de la Unió de Botiguers que és l’organitzadora de la mateixa.

El lligam art i comerços , en forma de presència d’una obra d’art en un aparador no és pas novedos , i s’ha realitzat de mil i una maneres que van des del concepte unitari fins a la individualitat més extrema. Avui 37 artistes s’han ajuntat amb 37 espais dels eixos comercials de la ciutat en aquesta experiència que ha rebut el títol , massa pompós sens dubte , de “Museu d’art a cel obert”.

Sigui com sigui però una iniciativa a lloar i a millorar en properes ocasions convidant a tots els artistes de Mataró a prendre-hi part, el que a bon segur accentuaria l’ interès i la qualitat.