dilluns, de setembre 27, 2021

TARANNÀS. “OBRA GRÀFICA”.La Destil·leria” inaugura temporada un any més amb la col·lectiva Tarannàs, comissariada per Alberto Romero Gil i que enguany està dedicada a l’Obra Gràfica, seguint el camí que en altres anys van ocupar  la realitat, el jardí i el paper.Com s’explicita en el full de presentació “l’obra gràfica sempre s'ha considerat com un procés creatiu secundari o com a complement a un altre principal, ja sigui la pintura, escultura etc. Però fora d'aquesta catalogació els artistes sempre han recorregut a ella com un mitjà expressiu tan valgut com la resta per la seva riquesa creativa i per la seva noblesa. Qui s'acosti a veure aquesta exposició, podrà sens dubte contemplar no sols la petjada sensible del creador sinó la seva comunió amb un llenguatge plàstic ple de possibilitats”A la nostra ciutat , l’obra gràfica ha tingut en moltes èpoques un paper important, que ha augmentat enormement en les darreres dècades, augmentant el nombre el nombre de creadors i d’exposicions, generalment de notable qualitat. No volen ser menys els artistes que prenen part en aquesta col·lectiva i en ella els seus participants Laia Arnau, Aina Duch, Teresa Pera, Miranda Pastor i El taller dels Edus, s’esmercen pe conjugar uns treballs d’alta qualitat tècnica i de gran intensitat plàstica alhora que de la pertinent bellesa estètica.Cada artista explota en la modalitat específica que creu més adient per explossionar les seves qualitats i comunicació, farcint així un conjunt harmònic i ben lligat que malgrat la diversitat que en alguns moments pot semblar antagònica, fa que la mostra no s’esfilagarsi i l’espectador passi d’autor a autor i d’obra a obra, sense entrebancs notables, ans el contrari, que ho faci amb tota facilitat.Així Laia Arnau, segueix amb la seva poètica habitual, Miranda Pastor és la grata sorpresa de la mostra amb unes obres de  sensibilitat extrema, El taller des Edus segueixen mostrant el seu mestratge absolut de la tècnica Serigràfica i Teresa Pera retorna a uns treballs més plàstics i pictòrics, línia que crec mai hauria d’haver abandonat. Finalment Aina Duch és la nota més dispersa del conjunt , amb una concepció més contemporània i conceptual que no pas visual.Resumim ens trobem amb una bona exposició d’art gràfic  en la que es demostra un cop més, en la visió particular, la capacitat dels nostres artistes, i en general el gran i positiu moment del que gaudeix  l’art gràfic en les nostres contrades.

 

La Destil·leria : Tarannàs “ Obra Gràfica”

 Del 18 de setembre al 19 d’Octubre de 2010